Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tyck till om vår minoritetpolitiska policy

Lidingö stad ska arbeta för att skydda de nationella minoriteterna, stärka deras möjlighet till inflytande och skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Nu tar staden därför fram en policy för stadens minoritetspolitiska arbete. Berörs du av policyn har du möjlighet att lämna synpunkter fram till och med den 25 oktober.

Spelbrickor med bokstäver som tillsammans skapar ordet words

För att stärka de nationella minoriteternas rättigheter är kommuner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget är ansvariga för att följa upp hur minoritetspolitiken genomförs i landets kommuner. Kommuner ska på begäran lämna uppgifter om mål och riktlinjer.

För att uppfylla målet har staden fördelat ansvaret så att respektive nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att vid behov upprätta riktlinjer och rutiner inom sin verksamhet utifrån vad som sägs i policyn för stadens minoritetspolitiska arbete.

Policyn i korthet:

  • Om det finns medarbetare som behärskar finska, meänkieli eller samiska ska nämnder och bolag erbjuda enskilda personer att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter som rör ett enskilt ärende. Om behovet finns ska staden verka för att det finns medarbetare med kunskap i de tre minoritetsspråken.
  • Elever inom grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.
  • De nationella minoriteterna ska ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.
  • Biblioteket ska uppmärksamma de nationella minoriteterna och litteratur erbjuds på de nationella minoritetsspråken.
  • Den som önskar ska ges möjligheten att få omvårdnad inom ramen för äldreomsorgen tillgodosedd av medarbetare som behärskar något av minoritetsspråken, under förutsättningen att det finns medarbetare med sådana språkkunskaper.
  • Äldre behov av att upprätthålla sin kulturella identitet utifrån de aspekter som berörs i policyn, ska ges om det finns medarbetare som behärskar minoritetsspråken.

Här kan du läsa hela förslaget till policy för Lidingö stads minoritetspolitiska arbete. Pdf, 56.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 56.8 kB)

Synpunkter skickas till:
E-post: registrator@lidingo.se
Ange diarienummer: KS/2019:262 

Till toppen av sidan