Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Trygghetsvandring i Larsberg

Ett litet sällskap med boende och representanter för staden, vaktbolaget Avarn, polisen och fastighetsvärden John Matsson har gått på en trygghetsvandring genom Larsberg. Syftet var att lyfta goda exempel på vad som skapar en trygg miljö men också peka på platser som kan bli ännu tryggare.

Larsberg. Foto: Erik Ehrlemark

Foto: Erik Ehrlemark

Vandringen gick genom Larsbergs centrum, upp förbi skolan och åter ned till Bodalsvägen utmed Larsbergsvägen. Spontana samtal med boende och förbipasserande uppstod och hyresgästerna fick tillfälle att peka ut punkter eller platser som kunde förbättras och sådant som fungerade bra och upplevdes som trygga.

Förslag på hur tryggheten kan öka

Efter en dryg timme avslutades vandringen i gott samförstånd. De noteringar som gjordes under kvällen utmynnade i felanmälningar som tas om hand av ansvarig i området. Förslag kom också på åtgärder som skulle kunna öka trygghet och trivsel i området.

När vandrarna passerade en bollplan med intilliggande lekplatser kunde man konstatera att de var väl upplysta och sjöd av idrottande och lekande barn och ungdomar. Flera av dem blev nyfikna på de som gick vandringen vilket ledde till roliga samtal.

Låg brottslighet

Lidingö är en stad med låg brottslighet och hög upplevd trygghet. Staden tar trygghet och trivsel på stort allvar och jobbar brett och systematiskt för att det ska fortsätta vara så. En grundpelare för detta är staden och dess aktörer för trygghet och trivsel. En annan är engagerade medborgare.

- Ja, Lidingöborna är engagerade, inte minst i trygghetsfrågor, vilket är väldigt positivt, säger säkerhetschef Anna Sundin-Adolfsson. Vårt gemensamma engagemang på Lidingö gör skillnad.

- Lidingö ska fortsätta att vara en trygg plats att bo på, där man kan vistas var man vill och vilken tid på dygnet man vill. Frivilliga insatser som trygghetsvandringar är en bra metod för att identifiera sätt att öka tryggheten. Samarbetet mellan staden och frivilliga krafter är mycket viktigt för allas vår trygghet, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om du känner otrygghet på en plats kan du gå in på stadens hemsida och göra en felanmälan av ”otrygg plats” eller lämna tips till polisen genom deras hemsida. Det kan handla om en trasig lampa som gör ett område mörkt, en skräpig eller nedklottrad plats som upplevs som otrevlig eller otrygg eller något annat du ser i ditt område. Du är med och skapar öns trygghet och trivsel.

Trygghetsnummer

Om du ser eller upplever något som skapar otrygghet, eller en pågående händelse, kvälls- och nattetid på Lidingös allmänna ytor, kan du ringa telefon 08-731 34 42. Numret går till Lidingö stads bevakningsbolags larmcentral som svarar, gör en första bedömning och hjälper dig vidare.

Vid pågående brott eller allvarliga akuta händelser – ring i stället 112. En otrygghetsskapande händelse kan till exempel vara om du ser en grupp påverkade personer, eller om du upplever att personer är stökiga och att situationen skulle kunna förvärras.

Till toppen av sidan