Trygghet i siffror

Nu har Stockholms stads och Polisregion Stockholms trygghetsmätning för 2017 publicerats och för första gången är Lidingö med i undersökningen. Ett område där Lidingö ligger högst är i jämförelsen av kollektiv styrka.

Några av de aktörer som samverkar för ett tryggare Lidingö. Från vänster Jörgen Larsson, Räddningstjänsten, Martin Västberg, säkerhetschef, Andreas Hjälm, Räddningstjänsten, Anna Sundin Adolfsson, preventionssamordnare och kommunpolis Fredrik Wallén.

Kollektiv styrka, eller informell social kontroll, är ett mått som anger hur starkt engagerat civilsamhället är, det kan vara inom ett grannsamverkansprojekt eller som nattvandrande förälder. På Lidingö är resultatet i undersökningen 35 poäng av max 48. Bromma, Östermalm och Stockholm får inom samma mätområde 33, 31 respektive 30 poäng.

- Det är positiva siffror som visar att det finns goda förutsättningar för det förebyggande arbetet mot brott här på Lidingö. Då det gäller bostadsinbrott så är det en brottslighet som uppmärksammas mycket på Lidingö, inte minst i det brottsförebyggande arbetet. Uppmärksamheten kan säkert leda till både att man blir mer vaksam och mån om att larma polis och skydda sin bostad på ett rimligt sätt. Men, också att man blir mer orolig för just bostadsinbrott., säger Fredrik Wallén som är Lidingös kommunpolis.

Då det gäller bostadsinbrott ligger Lidingö högre i en jämförelse för oron att drabbas av inbrott. Andelen Lidingöbor som känt oro den senaste året 31 procent i jämförelse med Bromma med 27 procent och Stockholm i sin helhet med 22 procent. Det är en oro som inte finner stöd i den verkliga statistiken där antalet inbrott under 2017 uppgick till 369 per 100 000 invånare på Lidingö och motsvarande siffror för Bromma och Stockholm var 477 respektive 313.

- Den här mätningen är ett bra verktyg för oss i det förebyggande arbetet. Det ger oss underlag för hur vi bäst fördelar resurserna och hur vi från stadens sida effektivast samverkar med polisen och andra aktörer, säger Anna Sundin Adolfsson, som är Lidingö stads preventionssamordnare.

Det var under våren 2017 som Stockholms stad för fjärde gången genomförde trygghetsmätningen. I år var även Polisregion Stockholm med och då utvidgades mätningen till att även inkludera Lidingö. Syftet är att skapa en samlad bild av hur utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för att utsättas för olika typer av brott fördelar sig över Stockholm olika stadsdelar och nu även på Lidingö. Nästa gång den trygghetsmätningen genomförs är om tre år.

Trygghet på Lidingö 2017 - resultat från Polisregion Stockholms trygghetsmätningPDF (pdf, 257.4 kB)

Till toppen av sidan