Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tiggeriförbud från 1 december

Nu har kommunstyrelsen beslutat att verkställa det beslut som fattades i kommunfullmäktige gällande tiggeriförbud på tio angivna platser. Beslutet börjar gälla från den 1 december.

Lidingö stadshus

Beslutet i kommunstyrelsen gäller själva verkställigheten av det tidigare fattade beslutet i kommunfullmäktige den 30 september. Efter beslut om ändringar i lokala ordningsföreskrifter gör Länsstyrelsen en bedömning om ändringen strider mot ordningslagen. I beslutet från Länsstyrelsen konstateras att ändringen inte strider mot denna lag.

- I och med att en majoritet av kommunfullmäktige ställer sig bakom ett tiggeriförbud så är vi angelägna att kunna börja tillämpa de nya lokala ordningsföreskrifterna. Lidingö stads juridiska expertis gör bedömningen att det går att tillämpa tiggeriförbudet, även om föreskrifterna överklagats till förvaltningsrätten. Således kommer samtliga berörda parter informeras inom kort att tiggeriförbudet tillämpas från den 1 december, säger Daniel Källenfors (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Polisens uppgift

När ordningsföreskrifterna väl har trätt i kraft är det polisens uppgift att se till att bestämmelserna efterföljs. Som privatperson eller företagare har man vare sig skyldighet eller rätt att ingripa om de nya föreskrifterna inte följs.

De platser som tiggeri är förbjudet på är: Rudboda torg, Källängstorget, Lidingö centrum, Torsviks torg, Baggeby torg, Larsbergs centrum, Högsätra (vid Willys och Max), Skärsätra torg, Breviks centrum och vid Ica i Käppala.

Till toppen av sidan