Stad och Polis i samverkan

Lidingö stad och Polisen avser att teckna en överenskommelse om hur de tillsammans ska verka för ett säkert och tryggt Lidingö. Genom att skapa en gemensam lägesbild ska resurser och åtgärder riktas dit de bäst behövs.

Som ett resultat av Polisens omorganisation har samtliga kommuner i Sverige erbjudits möjlighet att ingå samverkansöverenskommelser med sin lokala Polis. Lidingö stad ställer sig positiv till en överenskommelse och ser nyttan med en nära samverkan med Polisen.

Genom samverkan får staden och Polisen en gemensam lägesbild och kan därmed samordna resurser och insatser. Det är den lokala lägesbilden som bestämmer vilka insatser som behövs. De områden som hittills prioriterats i samtalen är stöldbrott, ungdomar, trafik och upplevd trygghet hos Lidingöborna.

Måndagen den 7 mars antog kommunstyrelsen en avsiktsförklaring som sätter ramarna i den kommande överenskommelsen. Själva överenskommelsen håller på att arbetas fram och är klar till sommaren.

Till toppen av sidan