Stadens webbinformation allt bättre

Varje år mäter Sveriges kommuner och landsting, SKL, kvalitén på webbplatserna hos landets alla kommuner. För Lidingös del visade årets mätning på en ytterligare kvalitetshöjning med en svarsandel på 93 procent och en delad fjärdeplats bland landets 290 kommuner och bäst i länet.

Det är sjunde året i rad som SKL genomförs sin mätning. Undersökningen går till så att ett team studenter söker svar på drygt 250 vanliga medborgarfrågor på kommunernas webbplatser. För varje fråga har studenterna två minuter på sig att finna svaret. Om svaret inte hittats noteras det som att svaret inte finns.

Generell höjning
Sedan undersökningen första gången genomfördes 2009 så har kvalitén generellt höjts. Frågeställningarna har skärpts under åren, ändå ökar andelen funna svar. I årets mätning är den genomsnittliga svarsfrekvensen 80 procent, för Lidingös del 93 procent.

- Undersökningen är ett viktigt verktyg för oss i vårt förbättringsarbete och jag tror att SKL:s mätning har spelat en stor roll då det gäller att förbättra informationen till medborgarna generellt, säger Lidingö stads kommunikationschef Madeleine Helleday.

Skolinfo i topp
På två områden inom skolan får Lidingö maximala 100 procent. Det gäller kvalitetsredovisningen i förskolan och den samlade beskrivningen av grundskolan. Även inom området individ- och familjeomsorg och området tillstånd, näringsliv, krisinformation mm, blir resultatet maximala 100 procent.

- Allt fler söker information via webben och förväntar sig att både få svar på sina frågor och kunna ta del av stadens service via staden webbplats. Resultatet i årets mätning inspirerar oss i vårt fortsatta arbete, säger Madeleine Helleday.

Helsingborg toppar årets SKL-mätning med en svarsandel på 96 procent, följd av Uddevalla med 95 procent därefter Karlstad och Trollhättan med 94 procent. Lidingö delar fjärdeplatsen med Sandviken och Västerås.


Mer information

Till toppen av sidan