Skola, omsorg och hälsa prioriteras i budgetdirektiv

Riktade satsningar inom skola, omsorg och hälsa. Det är vad majoriteten, som består av Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna, föreslår i sina budgetdirektiv för 2017. De vill även bygga en simhall och nya löparbanor på Lidingövallen. Beslut fattas i kommunstyrelsen 7 juni.

En god ekonomisk tillväxt väntas för 2017 och kommunalskatten hålls oförändrad. Det kommunala utjämningssystemet belastar dock stadens ekonomi med 300 miljoner kronor. Kostnader tillkommer för mottagandet av fler ensamkommande barn och nyanlända.

Mer pengar till skolan

Utbildningsnämnden får ett tillskott på 81 miljoner kronor.

– Vi gör nu allvar av ambitionen att ha Sveriges bästa skolor. Vi förväntar oss också en fortsättning på den påbörjade lönesatsningen på lärare och pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasium, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Reyneuclaudes Kihlman (M).

Budgetmedel avsätts till SFI (Svenska för invandrare), vuxenutbildningen, modersmålsundervisningen och gymnasiets introduktionsprogram. Satsningarna görs dels för att stärka möjligheterna för nyanlända och ensamkommande barn att lära sig svenska och utbilda sig, dels för att de så snabbt som möjligt ska kunna integreras i samhället.

Satsningar på barn och unga

Det relationsnära våldet är högre på Lidingö än i jämförbara kommuner. Budgetmedel tilldelas en satsning på att utarbeta effektiva sätt att fånga upp denna problematik i ett tidigt skede. Särskilda satsningar görs också på barn och unga som far illa och på ensamkommande barn. Staden behöver bland annat rekrytera fler socialsekreterare. Verksamheterna inom omsorgs- och socialnämnden får ett tillskott på 33 miljoner kronor.

– För oss är satsningarna på barn och unga som far illa oerhört angelägna. Vi måste fånga upp de signaler som finns och bli bättre på att uppmärksamma tecken som indikerar att något inte står rätt till, säger kommunalråd Birgitta Sköld (LP).

Ny simhall

Eftersom allt fler Lidingöbor tar del av föreningarnas aktiviteter höjs stödet till föreningarna med drygt en miljon kronor. Projektering påbörjas också för att renovera och bygga ut friidrottsarenan på Lidingövallen, bland annat med 400-metersbanor. Kultur och fritidsnämnden får dock sänkt anslag med en procent, vilket görs möjligt genom den föreslagna effektiviseringen av stadens organisation.

– Vi tar nu stora kliv för att Lidingö ska leva upp till varumärket Hälsans ö och är oerhört glada att vi kommit fram till beslut om en ny simhall, säger kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD).

Majoriteten vill bygga en ny simhall, något som länge har efterfrågats av Lidingöborna. Under 2017 påbörjas ett arbete som ska se över funktion, placering och ekonomi.

– Med förslaget på att omstrukturera Lidingöhem har vi funnit en bra finansieringslösning, säger de tre kommunalråden gemensamt.

Budgetdirektiven presenterades i arbetsutskottet 25 maj och tas upp i kommunstyrelsen 7 juni.

Mer information

Budgetdirektiv 2017PDF (pdf, 1.1 MB)

Till toppen av sidan