Skola, omsorg och arbete i fokus

I årets budgetdirektiv fokuserar den politiska majoriteten främst på att stärka skolan, trygga omsorgen för äldre och socialt utsatta samt att öka insatserna för att få fler i arbete. En sänkning av skatten med fem öre föreslås. Den 4 juni behandlas förslaget till budgetdirektiv i kommunstyrelsen.

För 2019 vill majoriteten höja såväl skolpengen för förskola och grundskola som pengen för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden med två procent. Samma höjning föreslås också för funktionsnedsättning, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatri.

Med höjningen vill majoriteten ge bra villkor för lärare och förskolepedagoger och leverera hög kvalitet i omsorgen för Lidingös äldre och personer med funktionshinder. Det gäller även verksamheter inom socialtjänsten som rör familjehemsplaceringar, missbruksproblematik, relationsnära våld och mottagandet av nyanlända.

Ytterligare insatser som tas upp i direktiven:

  • Ökat fokus på digitalisering för att effektivisera verksamheterna och underlätta för Lidingöbor att utföra ärenden digitalt
  • Samordning av integrationsfrågor för att nyanlända snabbare ska komma in i samhället och bli självförsörjande
  • Utveckling av Stadshuset för att skapa mötesplatser för Lidingöborna och också utnyttja lokalerna mer effektivt. Bland annat kommer biblioteket att flytta in i Stadshuset
  • Utveckling av centrum i samarbete med nya ägaren av centrum.
  • Idrott och hälsa är en viktig fråga på Lidingö, därför ska en idrottspolicy tas fram. Målsättningen är också att inviga en simhall i Dalénum 2021.
  • Verka för bättre förutsättningar för båtpendling
  • Fortsatt fokus på att utveckla näringslivet i linje med näringslivspolicyn

- Det är en mycket stark budget med rejäla satsningar för att förbättra resultaten i skolan och öka kvaliteten i omsorgen. Vi fortsätter även att minska Lidingöbornas skattebörda, vilket gör det mer lönsamt att arbeta och utbilda sig. Särskilt glada är vi över att i år kunna göra en stor strategisk satsning på digitalisering av stadens verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M), kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) och kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD), i ett gemensamt uttalande.

Nämndernas budgetförslag ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 30 september.

Budgetdirektiv förslagsskrivelsePDF (pdf, 582.2 kB)

Till toppen av sidan