Satsningar på skola och omsorg i budgeten

Lidingös ekonomi är i grunden fortsatt stabil och det är en budget i balans som den styrande majoriteten med Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna lägger fram till kommunfullmäktige den 23 november.De särskilda satsningar som ligger i budgetförslaget görs inom skolans område och inom vård och omsorg. Budgeten belastas med ökade inbetalningar till det kommunala utjämningssystemet med över 300 miljoner kronor.

I majoritetens förslag till budget satsas 105 miljoner kronor på skolan och omsorgen.  Utbildningsnämnden tillförs totalt 75 miljoner kronor och omsorgs- och socialnämnden tillförs totalt 30 miljoner kronor för 2016. Totalbeloppen inkluderar såväl volymuppräkningar som uppräkningar av pengbeloppen.

- Jag är glad att vi kan göra satsningar på skolan och den sociala omsorgen, trots att Lidingö drabbas hårt av regeringens politik när de rycker undan stora resurser i Robin Hood-skatt, något vi protesterar emot. Därför har vi påbörjat en effektiviseringsutredning för att se om vi kan frigöra resurser till kärnverksamheterna. Det är viktigt med ordning och reda i de kommunala finanserna och att Lidingöbornas skattepengar används effektivt, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

I budgeten görs riktade satsningar på barn och unga som far illa på, introduktionsprogrammet på Hersby, Lidingö museum, sänkt avgift för familjerådgivningen och fler sommarjobb för ungdomar.

- Den sociala omsorgen är ett av två fokusområden. Jag är glad att vi kan öka resurserna till de som har störst behov i samhället, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialförvaltningen.

- Trots kärva tider är det glädjande att vi presenterar en budget, inte bara med generella uppräkningar utan också med riktade satsningar. För att säkerställa en god ekonomisk utveckling även framöver följer vi nu effektiviseringsuppdraget noga, säger Carl-Johan Schiller (KD) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Stadens investeringsplan innebär för 2016 att investeringar för 361 miljoner kronor planeras. Ny- och ombyggnationer i stadens skolor, förnyelse av va-ledningar och ombyggnation av stadshuset, är några av de större utgiftsposterna.

Skatten kommer att förbli densamma i budgeten inför nästa år men det sker en skatteväxling med två öre mellan kommunerna inom stockholmsregionen och Stockholms läns landsting. Det innebär att den del av skatten som är kommunens del går upp med två öre och landstingets del sänks med motsvarande summa.

- Det beror på att kommunerna tar över delar av uppgifterna inom hälso- och sjukvårdsområdet som tidigare var landstingets uppgift, säger ekonomichef Patric Andersson.

Beslut om budgeten tas i fullmäktige den 23 november.


Mer information

Till toppen av sidan