Positivt bokslut över 2016

Ett stort överskott, 137,5 miljoner kronor, blev resultatet då Lidingö stad gjorde bokslut över 2016. Högre skatteintäkter och lägre kostnader än budgeterat är delar av förklaringen.

Det är huvudsakligen tre faktorer som ligger bakom det positiva resultatet. Verksamheterna har hanterat sin verksamhet inom de resurser man har till förfogande, överskott för verksamheten för ensamkommande barn och nyanlända och ändrade redovisningsprinciper på bland annat fastigheter.

Vad tar då överskottet vägen, blir det mer pengar till verksamheterna?

- Inför året vara planen att utöka upplåningen för att finansiera årets investeringar. Det goda resultatet har inneburit att vi istället har kunnat finansiera årets investeringar med egna pengar. I förlängningen ger en lägre upplåning mer ekonomiskt utrymme till verksamheterna då stadens räntekostnader kan fortsätta vara på en låg nivå, säger stadens ekonomichef Patric Andersson.

Några av intäktsposterna är dock av engångskaraktär, som de 40 miljoner i överskott som mottagandet av nyanlända gett. Verksamheten för ensamkommande barn och nyanlända finansieras med statliga ersättningar men kostnaderna kommer sannolikt att under 2017 och framåt överstiga de statliga ersättningarna. Årets överskott kan då användas för att täcka dessa kostnader.

- Det är andra året i rad som kostnaderna ökar i lägre takt än intäkterna och det är en mycket positiv utveckling. Verksamheterna har lyckats hålla sina ekonomiska ramar. Skolan är ett bra exempel som 2015 visade underskott men som nu visar plus i alla sina verksamheter, säger Patric Andersson.

Till toppen av sidan