Polisens reception stängs

En dag i veckan har polisstationen på Lejonvägen haft en bemannad reception med möjlighet att ta emot vissa typer av anmälningar och synpunkter från allmänheten. Polismyndigheten har nu beslutat att receptionen på Lidingö stängs från och med den 25 juni.

Det är den fasta receptionstiden på onsdagar mellan klockan 13.00 och 19.00 som kommer att upphöra. Stationen kommer även fortsättningsvis att vara bas för polisens ambassadsäkerhetsgrupp och användas av lokalpolisområdet för olika informationsmöten och andra tidsbokade besök. Anledningen till beslutet är, enligt polisen, att antalet ärenden som kommit till polisen via besök i receptionen har varit lågt och att den personal som bemannat den behövs till andra arbetsuppgifter.

- Vi måste ständigt se över hur vi bäst använder våra resurser. För oss har mötet med Lidingöborna ute på gator och torg varit mycket givande och vi får dagligen bevis på uppskattning. Det här ger en möjlighet till ökad närvaro på platser där Lidingöborna befinner sig, säger kommunpolis Fredrik Wallén.

Beslutet att förändra anmälningsmottagningen är fattat centralt hos polisen. Den politiska majoriteten har i samtal med polisen betonat vikten av att receptionen blir kvar som i dag.

- Det är mycket olyckligt att polisen beslutat att stänga receptionen på Lidingö. Vi har understrykit i samtal med polisen att vi dels är besvikna på att de lägger ner den enda stationära plats på Lidingö där Lidingöborna kan komma i kontakt med polisen, dels att det är kontraproduktivt att stänga när polisens arbete syftar till ökad synlighet och polisiär närvaro. Dessutom är det märkligt att beslutet fattats utan att det först förts en diskussion med oss om hur det kommer att upplevas av Lidingöborna. Vi hoppas dock kunna fortsätta det goda samarbetet med vår kommunpolis och övriga lokalsamhället för att sörja för tryggheten här på Lidingö, skriver kommunalråden i ett gemensamt uttalande.

Till sommaren planerar polisen att anordna öppet hus på polisstationen och även upprätta tillfälliga mobila polisstationer i Lidingös olika stadsdelar.

Till toppen av sidan