Ökad klimathänsyn i ny kostupphandling

Avtalet med stadens kostentreprenörer går ut i slutet av 2015. Nu har ett förfrågningsunderlag för nästa upphandling tagits fram. Liksom tidigare är matens kvalitet vägledande.

Precis som tidigare har upphandlingen starkt kvalitetsfokus. Bland kraven finns att all mat ska tillagas på Lidingö och minst 80 procent av huvudrätterna som serveras ska vara tillagade från grunden. 30 procent av maten ska vara ekologisk och ökad klimathänsyn ska tas genom helvegetariska dagar i förskola och skola och mer klimatsmarta menyer.

Förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden

Det är maten som serveras i Lidingös förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden det handlar om. Nuvarande avtal med ISS och Sodexo går ut den 31 oktober men redan nu är underlaget för den nya upphandlingen framtagen.

En skillnad mot tidigare är att avtalstiden utökas till högst 6 år. Ytterligare skillnader är den utvärdering som ska göras av klimatssmart mat, populära maträtter, fiskrätter och aktiviteter riktade mot matgäster och verksamheter.

Äldre erbjuds dessert till lunch och middag

För äldre ska alla erbjudas dessert till lunch och middag och förrätt ska kunna beställas på helger. Matlådor till kunder i ordinärt boende kommer att lagas på ön.

– Vårdnadshavare, elever, boende och anhöriga har fått komma med synpunkter på maten inför upphandlingen. Många tycker att det är viktigast att maten är god och lagad från grunden. Det finns också önskemål om en vegetarisk dag i veckan i skola och förskola, säger Linnea Olsson som är en av dem som arbetar med upphandlingen.

Sista anbudsdag är den 30 mars och i april kommer anbuden att utvärderas. Utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden planerar att fatta beslut i maj, och det nya avtalet träder i kraft den 1 november.

Till toppen av sidan