Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Offensiv budget präglad av osäkerhet

Budgetförslag för 2021 har presenterats i kommunstyrelsen. Det är en offensiv budget med satsningar på vård och omsorg. Även förskola och skola får ta del av satsningarna. Ändå skapar pandemin stora osäkerheter.

Det är en offensiv budget som majoriteten presenterar. Trots att pågående pandemin skapar stor osäkerhet och att arbetslösheten nu ökar så uppgår den totala summan av investeringar till 580 miljoner kronor.

Staten har tillfört stora summor till landets kommuner för att kompensera för pandemins effekter och Lidingö stad beräknas göra ett resultat för år 2020 på 201 miljoner kronor. Staden har fortsatt ingen extern belåning och det budgeterade resultatet för 2021 är 35 miljoner kronor. Skattesatsen ligger oförändrat kvar på 17,99 kronor. Det är utveckling av stadens kärnverksamheter som fortsatt kommer att stå i centrum kommande år.

- Tack vare att vi jobbat målmedvetet de senaste åren med att öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna så står vi nu väl rustade för sämre tider. Vi kommer kunna göra betydligt större satsningar på kärnverksamheten än många andra kommuner och staden är fortsatt utan extern belåning. Detta fina utgångsläge kommer vi behöva nu när vi har gått in i en lågkonjunktur. Framtiden är mycket oviss och förutsättningarna kan ändras snabbt, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö i majoritetens gemensamma pressmeddelande.

Exempel på investeringar i budgeten är Lilla Lidingöbron där det för 2021 avsätts 160 miljoner kronor och för idrottsanläggningar 34 miljoner kronor. Även inom förskola och skola görs det satsningar för att öka kvaliteteten. Bland annat har ett trygghetsprogram tagits fram och under hösten beslutade nämnden en plan för särbegåvade elever.

En effekt av pandemin är att det, liksom i andra kommuner, skapats ett uppdämt behov inom omsorgen. Bland annat så har efterfrågan på äldreboende avstannat. Många äldre och deras anhöriga nyttjar inte den vård och omsorg som finns tillgänglig, detta till följd av osäkerheten inför framtiden.

- Det är en offensiv budget med stora satsningar främst inom äldreomsorgen men även inom skola och förskola. Beroende på pandemin så är det osäkra prognoser då det gäller skatteintäkterna framöver. Jag tror också att man är nöjd inom verksamheterna. Budgeten ger en god täckning löne- och prisökningar, säger stadens ekonomichef Patric Andersson.

I budgeten slås även ett slag för tryggheten på ön. I förslaget finns bland annat satsningar på fler kameror, en högre närvaro av stadens väktare och en förhöjd ambition att sanera klotter och åtgärda annan skadegörelse.

Den 23-24 november genomförs budgetdebatten i kommunfullmäktige och därefter fattas beslut.

Till toppen av sidan