Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nya råd införs för att bromsa smittan

Sedan förra veckan har antalet konstaterade fall av covid-19 ökat med nästan 80 procent och antalet covid-19 patienter i behov av sjukhusvård har ökat med cirka 60 procent inom Stockholmsregionen. Som en följd av detta införs ett antal allmänna råd.

Ett virus med en pil som går upp och ner och upp på slutet. 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör har i samråd med Smittskydd Stockholm, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla från och med den 29 oktober och fram till den 19 november, men kan komma att förlängas. Råden införs för att bromsa det lokala utbrottet.

De nya allmänna råden som gäller från och med den 29 oktober betyder att alla som vistas i Stockholms län bör:

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Fortsatt publiktak på 50 personer i Stockholms län

Regeringen har tidigare beslutat att det från och med den 1 november ska vara möjligt att ha högst 300 sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Gränsen på max 50 personer vid vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kvarstår i Stockholms län efter den 1 november. Det har Länsstyrelsen Stockholm beslutat den 29 oktober.

Länsstyrelsens beslut gäller dock inte begränsande av deltagarantalet vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar på serveringsställen i länet, till exempel vid musikframträdande inför sittande gäster.

Länsstyrelsens webbplats med information kring beslutet om publiktak på 50 personer Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan