Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nya arvoden för förtroendevalda

Nu har kommunfullmäktige beslutat om nya arvoden för förtroendevalda. Vid måndagens sammanträde gick fullmäktige på arvodesberedningens förslag.

De justeringar som görs av arvoden gäller i första hand nämndordföranden. Deras arvode ökas till 233 000 kronor per år mot tidigare 114 000 kronor. Likaså höjs sammanträdesarvodet från 636 kronor till 1 061 kronor för sammanträden upp till fyra timmar. Arvodena till kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd och oppositionsråd lämnas oförändrade.

Andra förändringar är att det nu gäller samma arvodesstruktur för alla nämnder. Det nya arvodesreglementet utgår från arvodet för kommunstyrelsens ordförande som i sin tur är 65 procent av ett statsråds arvode. Beredningen, med representation från alla partier i kommunfullmäktige, beslutade också att justeringar i arvoden i framtiden ska göras den 1 juli varje år.

Vänsterpartiet lämnade ett eget yrkande.

Till toppen av sidan