Nej till undantag av trängselskatten

Finansdepartementet och Näringsdepartementet säger nej till Lidingö stads begäran om undantag av trängselskatt för trafik till och från Ropsten. I svaret från Regeringskansliet motiveras beslutet med att det skulle skapa orättvisa.

- Uppenbart har vi två helt skilda uppfattningar om rättvisan i systemet. Vi ser det som direkt kontraproduktivt att försvåra för Lidingöborna att välja kollektiva transportalternativ, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

I samband med att Norra länken öppnades avskaffades också den så kallade Lidingöregeln som gav bilister från Lidingö möjlighet att nå riksvägnätet, utan att betala trängselskatt. Sedan flyttades också tullstationerna på ett sådant sätt att Lidingöborna inte längre kan hämta och lämna passagerare eller pendlingsparkera i Ropsten, utan att betala trängselavgifter.

I ett brev till ansvariga departement, Finansdepartementet och Näringsdepartementet, förklarade kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, Anna Rheyneuclaudes Kihlman och stadsdirektör Anna Hadenius, de negativa konsekvenserna av förändringen och framförde ett önskemål om undantag för Lidingöbilisterna.

Nu har svaret alltså kommit från Regeringskansliet där man konstaterar att ett undantag skulle strida mot systemets syfte. ”Bedömningen är att trängselskattesystemet i sin nuvarande utformning är rättvist för alla.” skriver man bland annat i sitt svar och konstaterar att de inte har någon avsikt att ändra i regelverket.

Mer information

Till toppen av sidan