Mer än fyra gånger större bassängyta

En motionsbassäng om 25 X 25 meter, ett familjebad och en multibassäng, det är huvuddragen i kommunstyrelsens förslag för den nya simhallen i Dalénum. Beslut fattas i kommunfullmäktige den 24 september.

Efter två utredningar har kommunstyrelsen nu fattat beslutet att satsa på en motionsbassäng med måtten 25 X 25 meter.

Alternativet att bygga en simhall med en 50-metersbassäng valdes bort dels för att investerings- och driftskostnaderna blir avsevärt högre och dels för att en 25-metersbassäng med tio banor möter de faktiska behovet. Förslaget innebär, tillsammans med en multibassäng och ett familjebad en ökning av bassängytor i kvadratmeter från dagens 200 till 858.

Kommunstyrelsen föreslår också att själva driften av anläggningen upphandlas externt. Kostnaden för den nya simhallen i Dalénum är beräknad till totalt 275 miljoner kronor. Gångsätrabadet kommer att tas ur drift då den nya simhallen står klar år 2021 och det ska utredas hur dessa lokaler ska användas framöver.

Då ärendet behandlades i kommunstyrelsen yrkade L, C, MP och S om återremiss. Den 24 september fattas beslut i kommunfullmäktige.

Till toppen av sidan