​Lidingö värld i Minecraft

Nyligen utsågs Lidingö stad till den kommun i landet som är bäst på att dela så kallad öppna data och med tillgång till öppna data stimuleras utvecklingen av nya digitala tjänster. Det senaste i den utvecklingen är att Lidingö nu kan laddas ner i en digital version till spelet Minecraft.

Minecraft är ett dataspel som låter spelaren utforska och omforma världar. En grundidé med spelet är att det ska vara öppet för spelarna att skapa och dela med sig med andra. Det är alltså in i den världen nu Lidingö har gjorts möjlig att ladda ner och sedan för spelarna att omforma efter egna idéer.

- Vi är bland de kommuner i landet som är bäst bland landets kommuner och regioner med att dela med oss av öppna data. Det är fantastiskt kul att vi ligger i framkant och det är dessutom något som vi alla i förlängningen har nytta av, säger Björn Söderlund som är utvecklingschef i Lidingö stad och ansvarig för arbetet med öppna data.

Till hösten genomförs Innovationsveckan då barn och elever arbetar med miljösmarta innovationer med hjälp av digital teknik. I år kommer temat att vara just stadsbyggnad och där kommer den digitaliserade versionen av Lidingö passa som hand i handske.

- Det här är ytterligare ett sätt att visa upp hur vår kartinformation kan användas till andra saker än vad vi själva har den till. Det stimulerar innovation och är ett av syftena med att publicera öppna data. Det är del av en mycket spännande utveckling, säger Björn Söderlund.

Via länken når du Lidingö som Minecraftvärld och installationsanvisningar. http://www.lidingo.se/psidatalänk till annan webbplats

Till toppen av sidan