Lidingö stad bemöter anklagelse om jäv

I SVT Stockholms rapportering nu på morgonen anklagas en hög chef i Lidingö stad för jäv. En intern översyn visar inga belägg för påståendet.

Lidingö stad har nu på förmiddagen kontaktat nyhetsredaktionen med önskemål att bemöta de uppgifter som presenterades i lokalnyheternas morgonsändning.

Budskapet är att staden har granskat uppgifterna och det finns inget som pekar på att oegentligheter har förekommit.

- Jag förstår att många undrar vad som sker och det är oerhört viktigt att Lidingöborna har förtroende för vårt arbete. Den bild som presenteras väcker naturligtvis frågor men inget av det vi sett i vår granskning pekar på att det finns grund för påståendena i rapporteringen, säger stadsdirektör Anna Hadenius.

I nyhetsinslaget framgår att en hög chef i staden är suppleant i sin makes konsultbolag, vilket också bekräftas av staden. Angående regelverket för bisysslor säger Anna Hadenius:

- Det finns ett regelverk och det ska naturligtvis följas. Jag tycker att det finns anledning att se över rutinerna då det gäller bisysslor och att vi tydligare informerar om reglerna och samtidigt skärper efterlevnaden för att situationer som denna inte ska uppkomma. Men inget av det som har framkommit visar på några oegentligheter och jag har därför fortsatt förtroende för den aktuella chefen.

- Det är oerhört viktigt att Lidingöborna har förtroende för vårt arbete. Vi välkomnar den granskning som stadens revisorer nu genomför och vi kommer också att ta initiativ till en extern granskning för att få en total översyn, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Mer information

Uppföljande artikel: Chefen har lämnat makens bolag

Till toppen av sidan