Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö klättrar uppåt i trygghets- och säkerhetsrankning

Lidingö stad har klättrat till plats 26 av landets 290 kommuner när det handlar om trygghet och säkerhet. Det visar undersökningen Trygghet och säkerhet 2019, som gjorts av Sveriges kommuner och regioner samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

- Vi vet att trygghetsfrågorna engagerar Lidingöborna och det är en politiskt prioriterad fråga, även om kommunen inte ensam råder över frågan. Det arbete som Lidingö stad i samverkan med polisen och civilsamhället genomför är systematiskt och grundligt både vad gäller konkreta insatser och mer långsiktigt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

I samarbete med polisen och civilsamhället driver Lidingö stad dagligen ett målmedvetet och systematiskt arbete mot brott, vilket också ger positiva resultat i statistiken. I dag finns en väl utvecklad modell för att möta utmaningarna.

Regelbundna samverkansmöten genomförs där en gemensam lägesbild förmedlas. Lägesbilden grundas på bland annat polisens egen statistik. Förebyggande åtgärder diskuteras och resurser fördelas utifrån lägesbilden.

Det är en framgångsrik modell som också går att avläsa i statistiken. Exempelvis så ser vi att antalet villa- och lägenhetsinbrott har minskat jämfört med förra årets. Jämfört med 2017 års dystra siffror på 176 anmälningar har inbrotten i bostad nästan halverats. 2019 gjordes 91 anmälningar En väl fungerande grannsamverkan och grannstödsbilens arbete kan tillskrivas en del av minskningen. Även våld i offentlig miljö har minskat. Här har stadens väktarresurser och polisen styrts till platser och områden där behovet under helgkvällar varit som störst.

- Att det finns vuxna ute på kvällen är mycket viktigt och där har nattvandringarna och arbetet med fältkuratorer spelat stor roll för att skapa trygghet och förekomma brott och våld utomhus, säger Anna Sundin Adolfsson, tf säkerhetschef i Lidingö stad.

Lidingö är en trygg plats att bo på men det saknas inte utmaningar. Nationellt sker en ökning av personrån, en brottskategori där anmälningarna fördubblats på Lidingö från föregående år, från sju till 14 brott. Förekomsten är trots det låg jämfört med andra delar av Stockholmsområdet. Våld i nära relationer är en brottskategori som ökat nationellt och även här på Lidingö. Lidingö stad arbetar tillsammans med polisen riktat mot just den kategorin brott sedan flera år och frågan uppmärksammas även nationellt. Detta kan påverka att man nu vågar anmäla den typen av brott, vilket i sig är positivt.

En kategori brott som sticker ut i statistiken är anmälningarna om klotter, som har skjutit i höjden under 2019. Ökningen är hela 550 anmälningar och står för en stor del av den totala ökningen brottsanmälningar på Lidingö. En orsak att anmälningarna om klotter ökar är att staden fokuserar på klotter och uppmanar till att anmäla. Regeln är att man på vardagar ska klottersanera inom 24 timmar. Erfarenhet visar att omhändertagna miljöer skapar trygghet och snabb sanering är i sig brottsförebyggande.

- Vi har en rad utmaningar att hantera men vi har också hittat en modell för samverkan som ger resultat. Ett fortsatt systematiskt arbete är det bästa sättet att möta dessa utmaningar, säger Anna Sundin Adolfsson.

Till toppen av sidan