Lidingö inbjuden till Sverigeförhandlingen

Nu har Sverigeförhandlingen fattat beslut om vilka kommuner som ingår i de fortsatta förhandlingarna. Lidingö är en av intressenterna då man från staten vill satsa på en tunnelbaneförbindelse till Lidingö centrum.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att förbättra kommunikationerna mellan storstadsregionerna, öka bostadsbyggandet och förbättra kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Måndagen den 8 februari lät Sverigeförhandlingens representanter HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman meddela vilka kommuner som fått ett bud och därmed också en plats vid förhandlingsbordet. För Lidingös del betyder budet att ett antal statliga miljoner kan investeras i en tunnelbaneförbindelse till Lidingö centrum. Motkravet är ett ökat bostadsbyggande och att Lidingö blir medfinansiär tillsammans med staten, landstinget och Stockholm. Sverigeförhandlingens utgångsbud är att det på Lidingö ska byggas 5 900 bostäder fram till år 2035. Storleken på medfinansieringen är inte preciserad ännu, då landstinget ska genomföra ytterligare ekonomiska beräkningar.

- Det är positivt och öppnar en rad  möjligheter för Lidingö att få sitta med vid förhandlingsbordet. En viktig utgångspunkt då vi går in i samtalen är att vi talar om utvecklingen i ett längre perspektiv. En av frågorna vi måste ställa oss är vilka krav nästa generation kommer att ställa på service, handel och kommunikationer, säger Anna Hadenius, stadsdirektör i Lidingö stad.

Andra objekt som kommer att finnas med i förhandlingarna för stockholmsregionen är en tunnelbaneförbindelse Fridhemsplan-Älvsjö och en spårvägsförbindelse mellan Syd Älvsjö-Flemingsberg. I förslaget finns också en tunnelbaneförbindelse Mörby centrum-Täby centrum alternativt att Roslagsbanan förlängs till Stockholm city. I förhandlingen finns också en östlig förbindelse.

- På Lidingö har det har funnits ett brett politiskt stöd för att bli en av förhandlingsparterna. Nu ska vi analysera budet och påbörja diskussionen med Sverigeförhandlingen, landstinget och andra aktörer. För mig är utgångspunkten att resultatet ska gagna Lidingös utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Senast i december 2017 ska förhandlingarna vara klara och en slutrapport överlämnas till regeringen.

Till toppen av sidan