Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kulturen lyfts i politiskt program

Vid kultur- och fritidsnämndens senaste möte klubbades ett kulturpolitiskt program där barn och ungdomar ställs i centrum. Det är första gången inriktningen för kulturen formuleras i ett politiskt program.

Exteriör Sagateatern 

I det kulturpolitiska programmet lyfts institutioner som Millesgården, Nyckelviksskolan, Sagateatern och Lidingö Musikskola, men även kulturföreningarnas och konstutövares betydelse för att utveckla det lokala kulturlivet. Mer samverkan och samarbeten med staden eller mellan kulturaktörerna är huvudspåret. För att nå ett bättre utbud av kulturella barn- och ungdomsverksamheter anges ökat samarbete och närmare kontakt med ungdomarna själva som vägar att nå målet.

- Det kulturpolitiska programmet betonar kulturaktörernas betydelse vare sig det är en kulturförening, en konstnär eller någon av Lidingös kulturinstitutioner. Det lyfter särskilt ungdomsgruppen och säger att staden med lyhördhet, stöd och öppenhet för samverkan bäst kan främja kulturens utveckling på Lidingö, säger kulturchef John Svensson.

- För ett brett och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid åt alla Lidingöbor behövs samarbete med initiativrika Lidingöbor och kulturaktörer, föreningar och Lidingö stads kulturverksamheter. Det kulturpolitiska programmet syftar till att skapa förutsättningar och möjligheter för dessa samarbeten, säger Filip Svanberg (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Till toppen av sidan