Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder 30 september

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset, måndagen den 30 september 2019 kl. 18.00

Interpellationer och frågor

  1. Om sommarlovsentreprenörer och sommarjobb i staden I:6/2019 Interpellation från Patrik Buddgård (C)

Ärenden

  1. Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter – antagande

  2. Policy för Lidingö stads arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter

  3. Sammanträdesdagar för 2020

  4. Skapa en entreprenörskapsportal på www.lidingo.se - svar på motion av Rebecka Öberg (C)

  5. Möjlighet att påverka till mindre miljöpåverkan - svar på motion av Iréne Borgenvik (SD)

  6. Val av nämndemän till Stockholms tingsrätt

  7. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i stadshuset eller via Internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtv). Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Till toppen av sidan