Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 24 september klockan 18.00 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Hersby gymnasiums aula. Debatten sänds även på Webb-tv och på radio.

Interpellationer och frågor

 • Interpellation från Patrik Sandström (MP) - angående uppsägning av bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till Lidingö
 • Interpellation från Amelie Tarschys Ingre (L) - om barngruppernas storlek i förskolan, personaltätheten och personalens utbildning
 • Interpellation från Christer Mohlin (oberoende tidigare C) - Om effektivisering av staden
 • Interpellation från Lotta Cavalli Björkman (C) – om utveckling av stadsdelarna
 • Interpellation från Patrik Buddgård (C) – om stärkt arbete mot våld i nära relationer
 • Interpellation från Iréne Borgenvik (SD) – om heroinmissbruk bland Lidingös ungdomar
 • Interpellation från Sven Erik Wånell (V) – om hur arbetet med integration påverkas av de nyanländas osäkra bostadssituation
 • Interpellation från Sven Erik Wånell (V) - om cykelväg längs Norra Kungsvägen

Ärenden

 • Simhall I Dalénum – genomförandebeslut
 • Revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar
 • Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kontor
 • Plan för uppsättning av laddstolpar – svar på motion av Erik Wallin (MP)
 • Kommunal träbyggnadsstrategi för klimatet – svar på motion av Patrik Sandström (MP)
 • Bostadsmoduler i stället för uppsägningar – svar på motion av Patrik Sandström (MP) och Arvid Molin (MP)
 • Ansvarsfullt mottagande av nyanlända – svar på motion av Patrik Sandström (MP) och Arvid Molin (MP)
 • Valärende

Tillkännagivande, kommunfullmäktige 24 septemberlänk till annan webbplats

Webb-tv kommunfullmäktige 24 septemberlänk till annan webbplats

Radio Lidingö 97,8länk till annan webbplats

Till toppen av sidan