Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Hersby gymnasiums aula måndagen den 26 november kl. 15 med fortsättning den 27 november kl. 18.00.

Interpellationer och frågor

 • Interpellation från Patrik Buddgård (C) - Hur stärks idrottens förutsättningar på Hälsans Ö?

Ärenden

 1. Budget 2019 och plan för 2020-2021
 2. Taxa för miljö- och stadsbyggnadsnämndens offentliga kontroll av livsmedels- och foderlagstiftningen.
 3. Godkännande av Exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för Järnvägen 9
 4. Detaljplan för Järnvägen 9 – antagande
 5. Simhall i Dalénum – genomförandebeslut – återremitterat ärende
 6. Revidering av Lidingö stads integrationspolicy
 7. Justering av beloppet för socioekonomiskt stöd till grundskolan - svar på motion av Patrik Sandström (MP)
 8. Val av ombud samt ersättare till förbundsmöte Storstockholm
 9. Val av ledamöter och ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige
 10. Val av ledamöter och ersättare till förbundsdirektionen i Storstockholms brandförsvar
 11. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i Hersby gymnasiums aula eller via Internet där den direktsänds.

Kommunstyrelsens förslag till budget finns tillgänglig för allmänheten på stadens webbplats. Handlingarna finns samlade under kommunfullmäktiges sammanträde (Kommunfullmäktige KF/2018-11-26).

Gå till följande webbadress: lidingo.se/sammantraden och välj sedan kommunfullmäktige och aktuellt möte.

Tillkännagivande, kommunfullmäktige 26 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webb-tv kommunfullmäktige 27 novemberlänk till annan webbplats

Radio Lidingö 97,8länk till annan webbplats

Mer information
Till toppen av sidan