Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Hersby gymnasiums aula måndagen den 22 oktober 2018 kl. 18.00.

Ärenden

 • Anmälan av länsstyrelsens protokoll vid den slutliga sammanräkningen för valet till kommunfullmäktige i Lidingö stad
 • Val av ordförande, förste ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige
 • Utseende av valberedning
 • Förtroendevalda gruppledare
 • Utveckling av stadsdelarna I:9/2018 Interpellation från Lotta Cavalli Björkman (C)
 • Godkännande av Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Gräset 8, Villa Brevik
 • Detaljplan för Gräset 8, Villa Brevik - antagande
 • Delårsrapport för Lidingö stad
 • Tiggeriförbud på Lidingö – svar på motion av Iréne Borgenvik (SD)
 • Dags att uppmärksamma Lidingökvinnor på öns offentliga platser – svar på motion av Amelie Tarschys Ingre m.fl. (L)
 • Motion angående avsexualisering av flickor i förskola och skola – svar på motion av Iréne Borgenvik (SD)
 • Cyklings- och mopedkörningsförbud i Lidingö centrum – svar på motion av Iréne Borgenvik (SD)
 • Cyklingsförbud vid hållplats Lidingö centrum – svar på motion av Iréne Borgenvik (SD)
 • Upprättande av företags- och föreningsportal – svar på motion av Iréne Borgenvik (SD)
 • Val av minnesgåvokommittén
 • Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i stadshuset eller via Internet där den direktsänds.

Tillkännagivande, kommunfullmäktige 22 oktoberlänk till annan webbplats

Webb-tv kommunfullmäktige 22 oktoberlänk till annan webbplats

Radio Lidingö 97,8länk till annan webbplats

Till toppen av sidan