Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö sammanträder i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset måndagen den 25 april 2016 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Måltidssituationen inom LSS I:1/2016 Interpellation av Christina Wahlström (C)
 2. Var är Spårväg Citys spår I:2/2016 Interpellation av Patrik Buddgård (C)

Ärenden

 1. Förnyat vänortsavtal med Saldus
 2. Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2015
 3. Ansvarsfrihet för stadens nämnder m fl för 2015
 4. Årsredovisning för Lidingö stad 2015
 5. Modernt träbyggande på Lidingö M:19/2015 Motion av Niclas Svensson (S) och Daniel Larson (S)
 6. Mottagande av flyktingar M:16/2015 Motion av Arvid Molin (MP), Thomas Bengtsson (MP) och Anna Stenson (MP) m.fl
 7. Nya ägardirektiv, uppdrag att utöka beståndet och ny placeringspolicy för Lidingöhem AB M:10/2015 Motion av Thomas Bengtsson (MP) och Arvid Molin (MP)
 8. Effektivisering av övergångsställen M:22/2015 Motion av Joachim Hägg (SD)
 9. Stöd till hem- och bostadslösa M:11/2015 Motion av Arvid Molin (MP) och Thomas Bengtsson (MP)
 10. Valärende

Lidingö den 12 april 2016

Björn Samuelson, ordförande

Per Franzén, sekreterare

Årsredovisningen för 2015 och övriga handlingar tillhandahålls på www.lidingo.se/stadpolitiklänk till annan webbplats eller hos registrator på konsult- och servicekontoret.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i stadshuset eller via Internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtvlänk till annan webbplats).

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

 

Till toppen av sidan