Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset, måndagen den 28 semptember klockan 18.00.

Stadshusets entré och skylt

Interpellationer och frågor

  1. Lidingöbornas möjlighet att ta sig till och från Fjäderholmarna - interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande från Jonas Lundgren (V)

Ärenden

  1. Aktualitetsförklaring av Lidingö stads översiktsplan
  2. Detaljplan för fastigheterna Lidingö 7:52 och 7:53 m.fl. – antagande
  3. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt reglemente om frister för rengöring (sotning)
  4. Biblioteksplan för 2020–2023
  5. Minska fyrverkeriet för djur och människors trygghet – motion från Patrik Sandström (MP)
  6. Sammanträdesdagar för 2021
  7. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Till toppen av sidan