Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Hersby gymnasiums aula måndagen den 17 december 2018 kl. 18.00

Interpellationer och frågor

 • Interpellation från Niclas Svensson (S) – Om solpaneler
 • Interpellation från Tor von Sydow (C) – Behåll Mötesplats Centrum på Tor
 • Interpellation från Patrik Buddgård (C) – Dålig städning på öns skolor

Ärenden

 1. Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (VA-taxan)

 2. Revidering av reglementen för kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden

 3. Revidering av reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda

 4. Fastställande och utbetalning av partistöd för 2019

 5. Kansliresurser för partierna under perioden 2019-2022

 6. Demokratiprao - svar på motion av Amelie Tarschys Ingre m.fl. (L)

 7. Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för granskning av Lidingö stads förvaltning

 8. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen

 9. Val av kommunalråd 2019-2022

 10. Val av oppositionsråd

 11. Val av arvodesberedning

 12. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

 13. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

 14. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden

 15. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden

 16. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i valnämnden

 17. Val av överförmyndare och biträdande överförmyndare

 18. Val av ledamot och suppleant i stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

 19. Val av ledamöter, suppleanter, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisorer och suppleanter i Lidingö stads Tomtaktiebolag

 20. Val av ledamot och suppleant i Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB)

 21. Val av ledamöter, suppleanter, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisorer och suppleanter i Lidingö Fastighets AB

 22. Val av ombud samt ersättare till förbundsmöte Storsthlm

 23. Val av ledamöter och ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige

 24. Anmälan av begravningsombud

 25. Val av borgerliga begravningsförrättare

 26. Val av borgerliga vigselförrättare

 27. Val av gode män vid fastighetsbildningsförrättning

 28. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i Hersby gymnasiums aula eller via Internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtv). Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Tillkännagivande, Kommunfullmäktige 17 decemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webb-tv, Kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Radio Lidingö 97, 8länk till annan webbplats

Till toppen av sidan