Klart för ombyggnation av Stadshuset

Nu är beslutet för upprustning av Lidingö stadshus fattat. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari klubbades förslaget om genomförande.

I november 2015 beslutade kommunfullmäktige att kalkyler och ritningar för ett effektiviserat Stadshus skulle tas fram. Det nya Stadshuset ska öppna upp för Lidingöborna, ge ökade hyresintäkter samt skapa förutsättningar för ett effektivare arbetssätt för personalen.

I det ombyggda Stadshuset ska stadsbiblioteket flytta in i entréhallen och våningen under. En ny restaurang planeras i mittenhuset, där det också ska finnas ytor för uthyrning till externa hyresgäster. En ny trappa ner mot centrum öppnar upp och knyter ihop centrum med Stadshuset.

Stadens förvaltning kommer att koncentreras till huset närmast Lejonvägen.

Ombyggnationen beräknas kosta drygt 300 miljoner och i det ligger en omfattande teknisk renovering och effektivisering av stadshusets ytor. Genom att flytta in vissa av stadens verksamheter till Stadshuset samt att ta in fler externa hyresgäster minskar investeringskostnaderna för ombyggnationen. Under ombyggnationen kommer Stadshuset att ha öppet som vanligt. Det nya Stadshuset beräknas stå färdigt under hösten 2019.

Till toppen av sidan