Initiativ till folkomröstning om Lidingöhem

Ett folkinitiativ till en folkomröstning om en eventuell försäljning av Lidingöhem lämnades in till staden den 25 maj.

Bakom initiativet står kampanjen "Stoppa försäljningen av Lidingöhem" som enligt egna uppgifter lämnade över listor med 4 700 namnunderskrifter.

För att frågan om folkomröstning ska väckas i kommunfullmäktige krävs att minst 10 procent, det vill säga 3 427 av Lidingös röstberättigade, begärt detta.

Det krävs också att mer än en tredjedel av fullmäktiges 51 ledamöter, det vill säga minst 18 ledamöter, vill att det ska bli en folkomröstning. Målet är att kommunfullmäktige den 28 september avgör om det ska bli en folkomröstning. Ett alternativt datum är fullmäktigesammanträdet den 19 oktober.

Nu sker en beredning av ärendet där bland annat namninsamlingen kontrolleras.  

Till toppen av sidan