Inget avtal för Akvatiska

Kommunstyrelsen har beslutat att avsluta planerna för ett akvarium vid brofästet. Orsaken är en sammanvägd bedömning av gestaltning, ekonomi och finansiering.

Det var år 2013 som kommunstyrelsen beslöt att pröva möjligheten att uppföra ett akvarium för publik verksamhet vid Islinge hamnväg, strax norr om brofästet. Avtalet som gick ut i början på 2015 innebar att Akvarievärlden AB fick möjlighet att förhandla med staden om en exploatering av marken. Någon överenskommelse nåddes inte under denna tid.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att avbryta arbetet med det planerade akvariet. I beslutet anger kommunstyrelsen bland annat att projektet under tidens gång har ändrat karaktär och blivit mer omfattande än i de ursprungliga planerna. Projektets ekonomi, planen för genomförandet och gestaltningen anges också som orsaker till att kommunstyrelse nu beslutat att inte förnya markansvisningsavtalet och att avsluta planuppdraget.

Till toppen av sidan