Ingen almanacka för nästa år

Det blir ingen almanacka från Lidingö stad för nästa år. Det är en konsekvens av det effektiviseringsarbete som staden just nu genomför.

Under året har en översyn av stadens verksamheter pågått. Syftet har varit att se över organisationen och arbetsprocesserna för att få ner kostnaderna. Det har bland annat resulterat i att det blir färre förvaltningar från årsskiftet. En annan konsekvens är beslutet att lägga ned produktionen av almanackan.

Almanackan har varit populär och vi vill tacka alla Lidingöbor som genom åren har bidragit med sina egna bilder

Till toppen av sidan