Hälsans hus i Högsätra

Konsultfirman Evidens fick i slutet av 2014 i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för del av fastigheten Kantarellen 4 i Högsätra, före detta Lidingö sjukhus. Konsulten förespråkar i slutrapporten att huset rivs och ersätts av mer ändamålsenliga lokaler i ett nytt Hälsans hus, och med bostäder.

I rapporten studerades fyra olika alternativ ur ekonomiskt perspektiv och stadsbyggnadsperspektiv. Utredarna förespråkar alternativet där man bygger ett nytt ”Hälsans hus” som inrymmer dagens verksamheter i nya ändamålsenliga lokaler och ersätter Högsätrahuset med två nya bostadskvarter. Det ger den bästa nyttan för staden. En sådan lösning skulle även skapa en ny välkomnande entré till området och bidra till en tryggare livsmiljö.

- Högsätrahuset är en storskalig byggnad med ganska slutna fasader vilket medför brister i den yttre miljön, vilket också kom fram i den dialog staden hade med boende i området 2014, säger Emilie Torp, exploateringsingenjör i Lidingö stad.

Högsätrahuset ägs sedan 1999 av Lidingö stad och rymde tidigare Lidingö sjukhus och intilliggande servicehus. Där finns en hel del outhyrda ytor. Lokalerna är ineffektiva där en fjärdedel av ytan är allmänna utrymmen som entréer och korridorer. Vid nyproduktion räknar man ungefär med fem procent allmänna utrymmen.

De verksamheter som i dag finns i huset skulle rymmas på lite mer än en tredjedel av dagens yta vid moderna yteffektiva lokaler. Byggnaden har stora renoveringsbehov och en uppskattad renoveringskostnad om 350-550 miljoner kronor.

Utredningsarbetet har gjorts i samarbete med tjänstemän från staden under första kvartalet 2015. Kommunstyrelen fick information om utredningens resultat den 4 maj. Utredningen är en viktig del i det fortsatta arbetet med planprogrammet för Högsätra-Bergsätra där området studeras i sin helhet.

Mer information

Utvecklingsplan Kantarellen 4Powerpoint (powerpoint, 13.3 MB)

Till toppen av sidan