Förlikning mellan staden och ägaren av Villa Söderås

Lidingö stad har nått en uppgörelse med ägaren av fastigheten Villa Söderås på Elfvik. Det gäller de träd som olovligen avverkades i februari 2013 på stadens mark.

- Vi har nått en acceptabel uppgörelse. I stället för att ägna tid och energi åt en rättsprocess i vilken man inte kan vara helt säker på utgången kan vi nu lägga den här tvisten bakom oss, säger Pernilla Dufström, chef för tekniska förvaltningen.

Till toppen av sidan