Färre förvaltningar i ny organisation

Färre förvaltningar, ett processorienterat arbetssätt och tydligare fokus på Lidingöborna är förväntade effekter av den nya organisation som kommunstyrelsen fattade beslut om den 2 maj. På lite längre sikt förväntas förändringarna leda till besparingar på cirka 50 miljoner kronor.

Förslaget till ny organisation innebär i korthet att:

  • Utbildningsförvaltningen bildar ny förvaltning tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter som hanterar kultur, fritid och idrott.
  • Tekniska förvaltningen slås samman med fastighetskontoret och den del av kultur- och fritidsförvaltningen som sköter drift och underhåll.
  • Stadsledningskontoret slås ihop med konsult- och servicekontoret.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret blir kvar i sin nuvarande form. Detsamma gäller omsorgs- och socialförvaltningen som dock får överta verksamhet från konsult- och servicekontoret som är kopplad till arbetsmarknad och nyanlända.

-Det blir förvaltningschefernas uppdrag att i detalj organisera de nya förvaltningarna. Arbetet ska göras i dialog med chefer och medarbetare under hösten, säger stadsdirektör Anna Hadenius.

Nämndorganisationen kommer under mandatperioden i huvudsak att lämnas orörd, men kan få nya eller förändrade uppgifter. Den nya utbildnings- och kulturförvaltningen kommer därför att rapportera både till utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

- Skälen till att nämnderna lämnas orörda under denna mandatperiod är för att säkra den demokratiska insynen under förändringen och för att vi inte vill ändra förutsättningarna för det politiska arbetet mitt under mandatperioden. För detta finns det ett brett stöd i fullmäktige och det är dessa synpunkter som fullmäktiges partier framfört i våra gemensamma diskussioner, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Det var i juni 2015 som kommunstyrelsen gav konsultföretaget Preera uppdraget att se över stadens förvaltning med fokus på ökad effektivitet och kvalitet. Utgångspunkten för uppdraget var att ta fram förslag till långsiktiga åtgärder och ekonomiska besparingar.

Beslut i kommunstyrelsen togs den 2 maj, kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet vid sitt sammanträde den 30 maj. Den nya organisationen ska gälla från 1 januari 2017.

Till toppen av sidan