Ett öppnare stadshus för Lidingöborna

Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget om en större ombyggnad av Stadshuset där biblioteket flyttar in och nya hyresgäster tas in för att skapa ett mer levande hus.

– Vi får ett nytt och modernt stadshus som blir en mötesplats för Lidingöborna. Genom att utnyttja lokalerna smartare får vi plats med fler hyresgäster som bidrar till förbättrad ekonomi och ett ökat kundfokus, säger Anna Hadenius stadsdirektör.

Sedan i våras har staden utrett husets behov av upprustning och hur ytorna kan användas bättre eftersom det finns många outnyttjade ytor. Utredningen resulterade i två alternativ. Antingen en teknisk upprustning eller en större ombyggnation som ger modernare arbetsplatser och flexiblare lokaler.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom det mer omfattande förslaget. I beslutet föreslår Miljöpartiet ett tillägg som bland annat innebär att Stadshuset blir klimatsmart och att det har miljöklass "Guld". Centerpartiet reserverade sig mot förslaget.

– Projektets nästa fas handlar om att ta fram detaljerade ritningar för hur lokalerna ska se ut och användas. Vi ska även besluta vilken typ av restaurang samt vilka nya funktioner och verksamheter som är bra att ha i huset, säger Paula Jagric projektledare i Stadshusprojektet.

En möjlig upprustning skulle kunna påbörjas under 2017 och tar mellan två och tre år att slutföra.

Mer information

Till toppen av sidan