Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

En temavecka om krisberedskap

Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför finns Krisberedskapsveckan. Det är en återkommande informationskampanj som i år fått en helt ny aktualitet.

Hemberedskap tema under beredskapveckan. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Krisberedskapsveckan genomförs 11 – 17 maj. Bakom kampanjen finns Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med lokala och regionala aktörer. Från att ha haft ett inplanerat totalförsvarstema har Krisberedskapsveckan ändrat riktning. Den här våren har det blivit tydligt att vi måste samarbeta för att tillsammans ta oss igenom krisen. Vår uthållighet fortsätter att prövas men det vi gör och lär oss i dag bygger också vår motståndskraft inför framtiden.

Tala om hemberedskap

Den nuvarande situationen framhåller vikten av en god hemberedskap och att ta hand om varandra. De egna förberedelserna är grunden i krisberedskapsveckan, budskapet att vi alla behöver vara förberedda om något händer har hos många fått en fördjupad innebörd.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om stadens kris- och säkerhetsarbete. Där finns också information från berörda myndigheter och den folder som tidigare skickades ut till alla hushåll på Lidingö, Om krisen kommer.

Till toppen av sidan