Domslut ger kommunstyrelsen rätt

Förvaltningsrätten ger kommunstyrelsen i Lidingö stad rätt i sin dom om hur bosättningslagen ska tolkas. Det var miljöpartiet på Lidingö som överklagade kommunstyrelsens beslut att säga upp hyreskontrakten för nyanlända då etableringstiden på två år tar slut.

I oktober 2017 fattade kommunstyrelsen beslutet att nyanlända, som enligt bosättningslagen tilldelats en bostad på Lidingö, kommer att sägas upp från sina boenden då etableringstiden är slut. Detta gäller de nyanlända som kommit till Lidingö efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Miljöpartiet överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu alltså avgjort målet till kommunstyrelsens fördel.

I sin dom konstaterar förvaltningsrätten att lagstiftarens avsikter, som de framgår av förarbetet till bosättningslagen, inte tydligt framkommer i den slutliga lagtexten. ”Kommunstyrelsens beslut kan därför inte anses strida mot lag eller annan författning.”, avslutar förvaltningsrätten sin dom.

- Det är bra att frågan har prövats rättsligt. Jag vet att många kommuner i landet har följt det här med stort intresse och nu bekräftar förvaltningsrätten den tolkning vi har gjort av lagen. Samtidigt är domen ett underkännande av den politik som regeringen för, där ansvaret läggs på kommunerna utan att tillföra resurser i motsvarande omfattning, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes.

Domslutet kan överklagas till kammarrätten.

Till toppen av sidan