Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Dags för SCB:s medborgarundersökning

Nu startar faktainsamlingen till SCB:s medborgarundersökning där Lidingö är en av totalt 161 deltagande kommuner. Länken till webbenkäten skickas ut till medborgarna under perioden 24 - 30 augusti. Kanske är du en av totalt 209 079 slumpvis utvalda personer som ingår i urvalet.

Person står i naturen. Text i bilden frågar: är du utvald?

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har.

Över 200 000 invånare har möjlighet att tycka till om sin kommun. I år finns det också nya frågor om integration och jämlikhet. Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning och görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november och resultaten presenteras i december.

Till toppen av sidan