Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Dags för kommun­fullmäktige den 25 maj

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj 2020 klockan 18.00.

Stadshuset och blå himmel

Interpellationer och frågor

 1. Fri tid i hemtjänsten
  Interpellation till omsorgs- och socialnämndens ordförande från Patrik Sandström (MP)

 2. Lidingös del av välfärdsmiljarderna
  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Jonas Lundgren (V)

 3. Dålig ekonomi i Högsätraprojektet och konsekvenser för idrottscampus Högsätra
  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Patrik Buddgård (C)

 4. Lidingöbornas möjlighet att ta sig till och från Fjäderholmarna
  Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande från Jonas Lundgren (V)

 5. Om pollinering och ängsmarker
  Interpellation till miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande från Patrik Buddgård (C)

 

Ärenden

 1. Trafikpolicy för Lidingö stad
 2. Motion från miljöpartiet angående stöd till organisationer som arbetar för att minska utanförskap och fattigdom
 3. Entledigande och val av oppositionsråd
 4. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av rådande omständigheter så rekommenderar vi att lyssna via webben där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Till toppen av sidan