Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Dags för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset, måndagen den 17 februari 2020 kl. 18.00.

Interpellationer och frågor

  1. Angående Lidingö centrum fråga från Niclas Svensson (S)

  2. Oljeeldning i Dalénum, fråga från Patrik Sandström (MP)

  3. Vad som händer med utveckling i Centrum? Interpellation från Patrik Buddgård (C)

  4. Om en hållbar upphandling, interpellation från Patrik Sandström (MP)

  5. Om barnkonventionen och uppsägning av nyanländas bostadskontrakt, interpellation från Patrik Sandström (MP)

Ärenden

  1. Revidering av Lidingö stads arkivreglemente

  2. Ändring i förbundsordningen för Käppalaförbundet

  3. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten på plats i stadshuset eller via Internet där den direktsänds.

Till toppen av sidan