Chef får lämna sin tjänst

Den chef som i externa utredningar kritiserats för jäv och för att ha innehaft olämplig bisyssla får avsluta sin anställning i Lidingö stad. Det meddelade stadsdirektör Anna Hadenius under torsdagen den 18 maj.

Det var i november förra året som det inkom uppgifter om att en av stadens chefer gjort sig skyldig till jäv och innehade olämplig bisyssla som styrelsesuppleant i sin makes bolag. Sedan dess har ärendet utretts av två externa företag som konstaterat att den aktuella chefen vid två tillfällen deltagit i handläggningen av ärenden trots jäv men att det inte förelegat något uppsåt eller agerande för egen vinning.

­- Efter långa samtal med chefen är jag personligen övertygad om att något uppsåtligt agerande inte förekommit. Jag har därför uttryckt mitt stöd och förtroende för en effektiv och uppskattad chef med ett av stadens tuffaste uppdrag, säger Anna Hadenius.

Inriktningen har varit att chefen skulle bli kvar i sin befattning men efter fortsatt skarp kritik från bland annat stadens revisorer och ett allt mer uppskruvat tonläge i debatten ser sig stadsdirektör Anna Hadenius nu tvingad till att avsluta anställningen.

- Det här har varit mitt svåraste beslut som stadsdirektör men läget är ohållbart. Den bild som målas upp riskerar att skada Lidingöbornas förtroende för staden. För att skapa arbetsro i organisationen och för att kunna fokusera fullt ut på kärnverksamheten, ser jag ingen annan lösning än att avsluta chefens anställning. Det finns tyvärr inte längre förutsättningar för chefen att utföra sitt uppdrag, säger Anna Hadenius.

Till toppen av sidan