Chefen har lämnat makens bolag

Den chef som blivit anmäld för jäv hos stadens revisorer har nu lämnat sitt uppdrag som suppleant i makens konsultföretag.

Konsultföretaget arbetar med tjänster som staden skulle kunna komma att upphandla. Staden har dock inget avtal med företaget, och har heller inte haft det tidigare.

– Hon har varit suppleant i ett enmansbolag och har inte deltagit i själva verksamheten. Men eftersom det är en bisyssla som ändå kan väcka frågor är det lämpligt att hon går ur, säger Anna Hadenius, stadsdirektör.

Den interna granskning som staden omgående gjorde när informationen blev känd visade inte på några oegentligheter. Stadens revisorer kommer att göra en ny granskning och parallellt är en extern utredning tillsatt.

– Jag vill vara säker på att vi vänder på alla stenar genom att få våra regler kring bisysslor granskade av externa experter. De kommer även att få titta på har vi har hanterat upphandling och avrop av ramavtal, säger Anna Hadenius.

Staden kommer nu också att informera internt om reglerna kring bisysslor.

– För att situationer som denna inte ska uppkomma är det viktigt att vi är tydliga med vilka regler som gäller vid bisysslor. Vi kommer bland annat att informera alla chefer i veckan, säger Anna Hadenius.

Mer information

Till toppen av sidan