Skriv ut
Dela

Budget för 2019 antagen

Kommunstyrelsens budgetförslag klubbades igenom vid måndagens kommunfullmäktige. Effektivare verksamheter, större satsningar på kärnverksamheterna skola och omsorg samt lägre skatt är huvuddragen.

- I budgeten har vi prioriterat att kunna leverera bättre kvalitet i omsorgen och skolan, effektivisera verksamheterna och minska Lidingöbornas skattebörda. Det handlar om att ge Lidingöborna mesta möjliga valuta för skattepengarna, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande.

Bland satsningarna kan nämnas digitaliseringen inom stadens verksamheter som väntas ge ökad service till Lidingöborna till en lägre kostnad. 4,5 miljoner kronor satsas på digitala projekt.

Under 2019 - 2021 kommer flera idrottsområden och lokaler att renoveras och utvecklas. Arbetet med Vallen och Högsätra idrottsområde pågår. Projektering och bygget av simhallen i Dalénum startar under 2019 med målet att öppna 2021. Investeringskostnaden är beräknad till 275 miljoner kronor. En idrottschef tillsättas, som ska underlätta kontakten mellan idrotts- och föreningslivet och en idrottspolicy ska tas fram.

Inriktningen för byggpolitiken ska vara att bevara Lidingös karaktär av småstad och skärgårdsö genom en varsam och balanserad utveckling och med infrastruktur som möter Lidingöbornas behov. Därför ska en stadsarkitekt anställas och en arkitekturpolicy tas fram. Lidingö centrum kommer att utvecklas i samråd med de nya ägarna. Ett arbete med att utveckla Högsätra och Rudboda centrum till attraktiva platser för boende och besökare kommer att inledas under 2019.

Projekteringen av Lilla Lidingöbron beräknas inledas under året och bron ska vara klar 2022.

Kommunstyrelsen ser också ett behov av en ny trafikpolicy och att verka för en bättre kollektivtrafik till sjöss.

Den kommunala skatteutjämningen kostar Lidingö 395 miljoner för 2019. Lidingö stads ekonomi är ändå fortsatt stark och prognosen för 2018 visar ett överskott på 63 miljoner kronor. Det gör att man enligt den nu beslutade budgeten kan minska skatten med 20 öre, vilket innebär en kommunalskattesats på 18,29 kronor.

Till toppen av sidan