Budgeten antagen i fullmäktige

Nu har kommunstyrelsens förslag till budget för 2018 beslutats i kommunfullmäktige. En stark ekonomi med goda resultat ger utrymme för satsningar inom skola och omsorg. Dessutom finns utrymme för en sänkning av kommunalskatten.

Sammanlagt ytterligare 55 miljoner kronor tillförs verksamheter inom utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden. Kommunstyrelsen fortsätter att satsa på lärarnas löner för att höja status och förbättra villkoren. De riktade satsningar på nära 6 miljoner kronor som gjordes för språkutbildning och integration av nyanlända kvarstår även i budget för 2018. Också Musikskolan tillförs medel, samtidigt med en avgiftshöjning, som gör det möjligt för ytterligare cirka 200 barn att lära sig spela ett instrument. Stadsbiblioteket tillförs medel för att kunna förlänga sina öppettider, framför allt med sikte på målgrupperna barnfamiljer och förskoleklasser.

Hög soliditet
Det ekonomiska resultatet för 2018 budgeteras till 32,4 miljoner kronor, en nivå som uppfyller det finansiella mål staden har på en procent. I delårsrapporten för 2017 är prognosen ett överskott på 94 miljoner kronor och med en soliditet på 72 procent. För 2018 beräknas Lidingö betala 350 miljoner kronor till utjämningssystemet. Sammantaget ger ändå budgeten utrymme för en sänkning av kommunalskatten med 15 öre. Vilken ger en samlad kommunalskatt på totalt 30,57 öre vid oförändrad landstingsskatt.

Till toppen av sidan