Bostäder för nyanlända efter två första åren

Det finns en del frågor om vad som gäller kring bostäder för nyanlända Lidingöbor efter den så kallade etableringstiden
på två år. Här hittar du några svar.

Kommunstyrelsen fattade den 9 oktober 2017 beslutet att nyanlända, som enligt bosättningslagen tilldelats en bostad på Lidingö, kommer att sägas upp från boendet när den tvååriga
etableringstiden går ut. Detta gäller de nyanlända som kommit till Lidingö efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016.

−Det var inget lätt beslut men det som har varit vägledande i bedömningen är att alla Lidingöbor ska behandlas lika, ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Men jag kan också se en poäng med att ställa krav och tidigt lägga ett ansvar på den nyanlände att forma sitt eget liv i Sverige, och i det ingår att också ordna sitt eget boende. Det här är en viktig principfråga, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M).

Vilken typ av kontrakt har de boende fått?
Alla kontrakt som Lidingö stad skriver är så kallade andrahands- eller korttidskontrakt och innebär avstående från besittningsrätt eller att staden har rätt säga upp kontrakten inom två år.

Hur och när informeras de boende om att de kommer att sägas upp?
För att ge nyanlända möjlighet att söka egen bostad ska information om uppsägningen lämnas senast sex månader före kontraktets sista dag. Själva uppsägningen sker sedan senast två månader innan etableringstiden upphör. Staden har bjudit in de som blivit uppsagda till informations- och dialogkvällar för att informera om bakgrunden till beslutet och även ge möjlighet att ställa frågor.

Vilket stöd ger staden de som sägs upp?
Under etableringstiden erbjuder staden nyanlända vägledning i bostadssökandet, både i Stockholm och i övriga landet. Staden förmedlar kontaktuppgifter till olika hyresvärdar, bostadsförmedlingar och tillfälliga boenden, men de som söker bostad måste själv kontakta dem.

Vilken hjälp får de som inte lyckas hitta en ny bostad efter etableringstiden?
De som efter etableringstidens slut inte lyckats ordna eget boende har samma rätt som övriga Lidingöbor att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Omsorgs- och socialnämnden gör i dessa fall en individuell bedömning utifrån socialtjänstlagen för varje person som söker bistånd om tillfälligt boende. Efter etableringstiden har staden däremot inga bostäder att hyra ut och kan heller
inte förmedla bostäder.

Vilka insatser gör staden för att hjälpa nyanlända Lidingöbor att bli självförsörjande?
Staden gör en rad olika insatser för att hjälpa nyanlända Lidingöbor att hitta praktik och arbete så att de kan bli självförsörjande. Ett axplock av de insatser som görs: Stadens två arbetskoordinatorer har hittills matchat ett 20-tal personer som fått fast anställning. Kommunala vuxenutbildningen har startat en lärlingsutbildning för undersköterskor och i samarbete med öns kursgårdar startar man en annan med inriktning mot hotell och restaurang. Under hösten kommer staden i samarbete med Start-Up Stockholm erbjuda ett entreprenörsprojekt för nyanlända Lidingöbor som vill starta eget

Frågor om beslutet?
Anna Rheyneuclaudes, kommunstyrelsens ordförande,
e-post: anna.rheyneuclaudes kihlman

Till toppen av sidan