Beslut om folkomröstning skjuts fram

Frågan om folkomröstning om försäljning av Lidingöhem skjuts på framtiden. Det beslutades i kommunfullmäktige som vill invänta resultatet av en utredning där bland annat de ekonomiska konsekvenserna av en försäljning närmare ska analyseras.

Det var vid sammanträdet den 19 oktober som kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om folkomröstning till kommunstyrelsen. Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Ett folkinitiativ till en folkomröstning om en eventuell försäljning av Lidingöhem lämnades in till staden den 25 maj. Bakom initiativet stod kampanjen "Stoppa försäljningen av Lidingöhem" som lämnade över listor med 4 700 namnunderskrifter varav 4 239 godkändes. För att väcka frågan om folkomröstning i fullmäktige krävs att tio procent av antalet röstberättigade begärt detta, i detta fall 3 427 namnunderskrifter.

I motiveringen till beslutet konstaterar kommunfullmäktige att det behövs ett bra underlag för att ta ställning till Lidingöhems framtid därför har ytterligare utredning begärts. Det är i avvaktan på denna utredning frågan om folkomröstning därför återremitteras.

Utredningen kommer att redovisas senast i december 2015.


Till toppen av sidan