Badutredningen klar med sin rapport

Ett nytt badhus har länge efterfrågats av Lidingöborna. Som ett första steg tillsattes i maj en badutredning som nu har lämnat sin rapport. Tre alternativ i områdena Gångsätra och Högsätra/ Bergsätra förordas för vidare granskning.

Utredarna från Liljewall arkitekter förordar tre av de av staden föreslagna områdena. Det är en ny byggnad på fotbollsplanen i direkt anslutning till nuvarande badhus i Gångsätra. Det är tomten som omges av Södra Kungsvägen, Läroverksvägen och Larsbergsvägen och det är slutligen skogspartiet bakom isanläggningen Childhoodhallen i Högsätra/Bergsätra.

Det var i maj 2014 som kommunstyrelsen beslutade att utreda förutsättningarna för ett nytt eller förbättrat badhus och flera områden pekades ut som särskilt intressanta att granska. Externa konsulter har, med stöd av stadens förvaltningar, undersökt förutsättningarna ur olika aspekter som stadsutveckling, miljö och ekonomi.

Utredarna valde att inte gå vidare med de föreslagna områdena i Torsvik, Bodal eller nuvarande badanläggning i Brevik för etablering av nytt badhus. Det görs redan investeringar i Breviksbadet som säkrar driften i nuvarande form och omfattning, något utredarna också förespråkar. Det är också kollektivtrafikens kapacitet och det geografiska läget som talar emot en nyetablering i Brevik.

Investeringskostnaden bedöms till mellan 215 och 240 miljoner kronor och den årliga driftskostnaden till mellan 12,5 och 14 miljoner. Väljer kommunstyrelsen att gå vidare kommer något av alternativen att utredas ytterligare och en mer detaljerad ekonomisk utredning göras inför ett eventuellt investeringsbeslut.

Mer information

BadhusutredningPDF (pdf, 8.1 MB)

Till toppen av sidan