Badhusutredningen har kompletterats

I början av förra året levererades badhusutredningen till Lidingö stad. Där förordades tre tänkbara platser för lokalisering av ett nytt badhus. Nu har utredningen kompletterats och fördjupats, ett av det tre ursprungliga alternativen har försvunnit och ersatts av ett nytt.

I det fortsatta arbetet sedan den första badhusutredningen levererades i början av 2015 har nya frågeställningar dykt upp. Den 1 februari i år presenterades ett tillägg till den första utredningen för kommunstyrelsen.

Innehållet i det nu redovisade PM:et är en analys över hur kommuner med liknande förutsättningar som Lidingö har löst badhusfrågan. Här finns också en granskning av olika typer av badanläggningar och man har också tittat närmare på de ekonomiska konsekvenserna.

Ett nytt förslag till lösning har tillkommit från den tidigare badhusutredningen. Det är en om- och tillbyggnad av befintligt bad i Gångsätra. Två av de tidigare förslagen som Lidingö stad valt att gå vidare med är dels ett helt nytt badhus i anslutning till nuvarande simhall i Gångsätra och dels ett badhus på den droppformade tomten som omges av Larsbergsvägen, Läroverksvägen och Södra kungsvägen. Dessutom kommenterar utredningen en möjlig placering i Dalénum. Alternativet att förlägga en badanläggning i anslutning till isanläggningen Childhoodhallen i Högsätra-Bergsätra inte längre aktuellt.

Den nu redovisade kompletteringen läggs till övrigt beslutsunderlag. Nu fortsätter den politiska diskussionen och en målsättning är att ett beslut i frågan kommer att kunna fattas av kommunfullmäktige någon gång under året.

Mer information

BadhusutredningenPDF (pdf, 8.1 MB)

PM till badhusutredningenPDF (pdf, 298 kB)

Bilagor till PMPDF (pdf, 9.9 MB)

Till toppen av sidan